An Education Blog

word direction logo

Moleküler analiz RAPD işaretleri kuzeydoğu Hindistan çay sivrisinek böcek (Helopeltis theivora) tarafından istila çeşitleri popüler çay (Camellia sinensis) tarafından- (Turkish)

Shaheen Shah, RNS Yadav, PK Borua

Centre for Studies in Biotechnology, Dibrugarh University, Assam, India

Department of Life Sciences, Dibrugarh University, Assam, India

Key words: Camellia sinensis, RAPD, Helopeltis theivora, molecular variation, polymorphic information content, discriminatory power.

Soyut
teaÇay (Camellia sinensis) içki Kuzey-Doğu Hindistan’da dört popüler çay klonlar Yani hazırlanır; TV1, TV23, S3A3 ve Tinali. Helopeltis theivora istilası ile ilgili olarak bu çay klonlar arasında moleküler değişimini incelemek için araştırma yaptı. Toplam 4 çeşit oluşan çay bitki (26 bulaşmış ve 1 sağlıklı örnek) 27 genotip-TV1, TV23 (en duyarlı) S3A3, Tinali (orta derecede duyarlı) çay bahçeleri Dibrugarh bölgesinde, Assam, Hindistan önde gelen 7 toplanan. RAPD 10 random primerler kullanılarak gerçekleştirildi. 90 Polimorfik bantları ve 23 monomorfik bantları ile Toplam 113 gruplarından tüm 27 katılımların bulunmuştur. Çok biçimlilik % of bands önemli genetik farklılıklar (%78.82) 16,9 ortalama bantlama deseni ile gösterilir. Ayrımcı güç istiyorsunuz ‘ 0,98 astar J(0.81) dışında 9 primers(A-I) için 0,92 değişmekteydi. Süre 4 astar 0,35 (orta bilgilendirici locus) 0,25 değişiyordu Polimorfik bilgi içeriğini. Genetik benzerlik Jaccard’ın benzerlik katsayısı tarafından tahmini yüksek değişkenlik (ortalama katsayısı değeri %0,52) gösterdi. UPGMA yöntemi tarafından inşa dendogram 3 kümeler kümeler A, B ve C Tinali, S3A3 ve TV1 örneklerinde çoğunluğu ile sırasıyla oluşturulan. TV23 katılım ile onların daha yüksek duyarlılık nedenini açıklayabilir TV1 genetik benzerlik gösterir. Tinali grup ile S3A3 katılım gösterdi benzerlik ise daha az duyarlılık açıklıyor. Böylece RAPD sonuçları çeşitleri arasında yüksek çok biçimlilik gösterdi ve bitki alt enfeksiyonu ile ürün geliştirme programları için kullanılabilecek bazı dayanıklı genler liman ortaya koydu.

Leave a Reply