An Education Blog

word direction logo

Morphometric kajian Penyu air tawar dari Rawalpindi Islambabad Wilayah Pakistan- (Malay)

Samah Bashir Kayani, Maqsood Anwar, Muhammad Ashfaq, Iftikhar Hussain, Tariq Mahmood

Department of Wildlife Management, PMAS-Arid Agriculture University Rawalpindi, Pakistan

PMAS-Arid Agriculture University Rawalpindi, Pakistan

Key words: Morphometry, Fresh Water Turtles, Pakistan.

ABSTRAK
Diamondback_Terrapin_12-500x407Air tawar Penyu ahli susunan Testudines dalam kelas Reptilia dan menjadi sebagai Pemungut, karnivor serta herbivores, mereka memainkan peranan yang penting dalam ekosistem-ekosistem akuakulturtik. Air tawar Penyu menghadapi perdagangan haram kerana mereka demaned sebagai makanan, haiwan peliharaan dan penggunaannya dalam ubat-ubatan. Pelbagai kajian dalam dua dekad yang lalu telah diketengahkan bahawa penduduk mereka semakin merosot di berbagai belahan dunia termasuk Malaysia. Kajian kini telah dikenalpasti dan dicirikan Penyu Pakistan air tawar ditemui di Rawalpindi kawasan Islamabad pada tahap abdi sendiri dan parameter yang digunakan bagi pengukuran morphometric adalah; panjang dari muncung ke ekor, berat badan, ketinggian badan, panjang dan lebar carapace dan panjang dan lebar plastron. Dalam kajian itu hadir, 20 spesimen yang dimiliki oleh tiga spesies Penyu air tawar iaitu Lissemys punctata, Nilssonia gangetica dan Pangshura smithii telah dikumpul daripada 13 Laman yang berbeza atau transects. Antara spesis-spesis ini tiga air tawar Penyu Nilssonia gangetica (India lembut Cangkerang Penyu) ialah spesies yang terbesar dan paling berat dengan 30.42 cm dan ukuran g 2276. Manakala Pangshura smithii adalah paling kecil dan paling berat dengan ukuran 18.08 cm dan 510 g. Begitu juga carapace purata panjang adalah 18.98 cm., cm 23.17. dan cm 14.84., masing-masing manakala lebar purata carapace cm 17.16., cm 16.98. dan 13.49 cm., masing-masing; panjang purata plastron cm 16.80., cm 16.25. dan 11.92 cm., masing-masing dan lebar purata plastron cm 14.67., cm 13.88. dan 10.09 cm., masing-masing untuk Lissemys punctata, Nilssonia gangetica dan Pangshura smithii.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-5-may-2015-jbes/

Leave a Reply