An Education Blog

word direction logo

Nowe rekordy Melanogaster gatunków (grzyby, grzyby jadalne • Klejówkowate) w Bułgarii- (Polish)

Maria Lacheva

Department of Botany and Agrometeorology, Agricultural University-Plovdiv, Mendeleev Str., Plovdiv, Bulgaria

Key words: Agaricomycota, Bulgarian mycobiota, Gasteroid boletes, Melanogaster, Paxillaceae, Rhodopes Mts, Truffle.

Streszczenie
leucoagaricus_holosericeus2Melanogaster ambiguus (Vittad.) Tul. Idealna C. Tul. i M. broomeanus Berk., dwa rzadkie i ciekawe hypogeous grzybów w Bułgarii, zostały znalezione w nowych miejscowościach w pobliżu drzew Leszczyna (Corylus avellana L.) w Rodopach. Melanogaster broomeanus zgłaszane po raz drugi w kraju. Opisy morfologiczne, siedlisko, ekologia i rozmieszczenie geograficzne M. broomeanus w Bułgarii weryfikowane. Klucz do znanych gatunków bułgarskich Melanogaster Corda jest ustalony.

Leave a Reply