An Education Blog

word direction logo

Obszar poszukiwań oparty na powietrzu radiometryczne dane geofizyczne surfer oprogramowanie w rizab (South East of Ardakan)- (Polish)

Hamid Reza Sabok Khiz, Ayob Memar Koche Bagh, Mohammad Ehsan Hekmatian

Department of Mining Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Key words: Surfer Software, Airborne Geophysics, Exploration Geophysics, Area Exploration, Rizab Sheet.

Streszczenie
4231850301_4fb21704e0Geologia badania jest wielostopniowa aktywność, która rozpoczęła się w małą skalę i jest stała się na dużą skalę. Łączenie wyników każdej fazy, obszar badania pobiera mniejsze i ostatecznie witryn jest wybrany jako miejsce docelowe dla wiercenia, w celu osiągnięcia złóż kopalin. Dane wynikające z badań topografii, geologia, geochemii, Geofizyki i wiercenia będzie osiągnąć ogromną ilość informacji, kiedy prawidłowo, zorganizowali oni być wiarygodne i przydatne wyniki będą prezentowane. W zakresie osiągniętego postępu w zakresie systemu informacji geograficznej (GIS) wystąpił znaczny rozwój nauk o ziemi, w tym uzyskania, zapisywanie, pobierania, przetwarzania, wyświetlanie, przy użyciu i udostępnianie informacji o lokalizacji. Ten papier bada i analizuje odpowiednich miejsc obszar eksploracji w arkuszu 1:100,000 Rizab z za pomocą powietrzu geofizyczne danych i surfer oprogramowania, a także łączenie danych.

Leave a Reply