An Education Blog

word direction logo

Ocena różnorodności genetycznej w genotypach słonecznika (Helianthus annus L.) za pomocą agro morfologiczne cechy- (Polish)

Seyed Mehdi Safavi, Azam Sadat Safavi, Seyed Afshin Safavi

Department of Agronomy and Plant Breeding, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

Key words: Diversity, Genetic parameters, heritability, genetic advance, genetic gain, sunflower lines.

Streszczenie
Wybór genotypów oparte na wysokiej wartości przewidywanych warunków genetycznych i dziedziczność byłyby skuteczną metodą poprawy linii słonecznika. Obecne dochodzenie przeprowadzono do (i) badania niektórych cech agro morfologiczne i (ii) do oszacowania parametrów zmienność genetyczna dla badanych cech w 36 linii słonecznika. Analiza wariancji wykazały, że genotypy różniły się znacznie dla dwóch badanych cech. Fenotypowa i genotypowa współczynniki odchylenia były wysokie dla tysięcy masy jądra (TKW), średnica głowicy (HD) i liść numer (LN). Dziedziczność szacuje, były LN, dni do fizjologicznych dojrzałości (DM) i nasion plon (SY). Wysoki przyrost genetyczne zaobserwowano w przypadku TKW, HD i LN. Analiza korelacji pokazał że HD był istotnie skorelowane z cechą TKW. Związane z wysokiej góry genetycznych jak procent oznacza szacunków wysoki dziedziczności (GG) zostały uzyskane w postaci tj, TKW, SY, HD i LN.

Leave a Reply