An Education Blog

word direction logo

Odpornost na tešče in učinkom zavlačevanja prva hranjenje na rast in preživetje v afriški som Heterobranchus bidorsalis ličinke (Geoffroy Saint-Hilaire, 1804)- (Slovenian)

Yao Laurent Alla, Nobah Céline Sidonie Koco, Kouamé Frédéric Affourmou, Kedi Roland Lebon, Mélécony Célestin Ble, Ouattara Mamadou

Département Aquaculture, Centre de Recherches Océanologiques (CRO) d’Abidjan, Côte d’Ivoire

Science et Technique, Section Sciences de la Vie et de la Terre, Ecole Normale Supérieure (ENS), Abidjan, Côte d’Ivoire

Laboratoire Central Vétérinaire de Bingerville (LCVB), LANADA, Bingerville, Côte d’Ivoire

Laboratoire d’Hydrobiologie-UFR Biosciences, Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire

Laboratoire d’Environnement et de Biologie Aquatique, UFR SGE, Université Alassane Ouattara- Abidjan, Côte d’Ivoire

Key words: Heterobranchus bidorsalis, Larvae, Fasting, Growth, Survival.

Izvleček
Amnig_f1Po umetnega razmnoževanja som Heterobranchus bidorsalis, ličinke dva dni in 2.23 ± 0,27 mg pomeni težo so bili uporabljeni za opravljanje dveh poskusov da bi ocenili njihovo odpornost na postu in učinek zavlačuje prva hranjenje na njihovo rast in preživetje. V prvem poskusu, je bilo ugotovljeno, da je umrl prvi ličinke na D5 (3,33 %), največji dnevni smrtnosti posneto D10 s 53.33 % in vse ličinke umrl na D11 (6.67 %). Ob koncu drugega poskusa, rezultati so pokazali, da rast je bila boljša v ličinke, ki se hranijo na D6 (594.25 ± 107.05 mg povprečna teža) od tistih, ki hranijo na D4 (323.59 ± 110.78 mg) ter D2 (275.32 ± 146.58 mg). Nasprotno, stopnja preživetja je bila boljša za ličinke, ki se hranijo na D2 in D4, kot tiste nakrmljene v D6 s oziroma 37.00 ± 16.46, 18.66 ± 1,47 % do 5.67 ± 6.42 %.

Leave a Reply