An Education Blog

word direction logo

Određivanje biometrijskih parametara ribe analizom slike- (Bosnian (Latin)

B.Behzadi Mackvandi, A.M, Borghei, A. Javadi, S. Minaei, M. Almassi

Department of Agricultural Machinery, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Agricultural Engineering Research Institute, Karaj, Iran

Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

Department of Agricultural Machinery, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Key words: Image processing; Fish; Biometric parameters.

Sažetak
why-is-my-goldfish-bullying-his-tank-mates-554a1b7b8f97bUpravljanje ribarstvom i istraživanja često zahtijevaju korištenje biometrijskih odnosa kako bi se transformirati podatke prikupljene na terenu u odgovarajuće indekse. Trenutno u Iran, istraživači moraju mjeriti Biometrija riba parametara jednog po jednog ručno pomoću alata za mjerenje. Osim toga, ova metoda je vrlo vrijeme konzumirajući i povećava rizik od bolesti i iznenadna smrt. Onda je tehnologija obrade slike koriste za određivanje biometrijskih parametara ribe (Duljina, težina). Rezultati pokazuju da Biometrija parametri mjere primjenom tehnika obrade slike su visoko koreliran sa stvarnim vrijednostima (R2 0,95).

Leave a Reply