An Education Blog

word direction logo

Određivanje karakteristike vezane uz rezervoar Sarvak formacije u kesten naftnog polja – (Bosnian (Latin))

ATA Movahed, Mohsen Masihi, Abdonabi Hashemi

Faculty of Chemical Engineering, Sahand University of Technology

Faculty of Chemical and Petroleum Engineering, Sharif University of Technology- Tehran

Faculty of Petroleum Engineering, Petroleum University of Technology- Ahwaz

Key words: Maroon oilfield, Sarvak formation, Petrophysical parameters, Wire line logs.

Sažetak
rangely-oilfield-roadU ovoj studiji, karakteristike vezane uz rezervoar Sarvak formacije studirani su metodama pa logove, dvije odabrane bunara od kesten naftnog polja i specijalizirani softver GEOLOG 6,7 vjerojatnosti statistike metodom (Probabilistic). Utvrđivanje parametara determinirano od pa zapisnika dijagrami. Prema tome, postoje odgovarajuće poroznosti i vode zasićenja u horizontu, tako da prosječna učinkovit poroznosti i vode zasićenja su 41.2 i 28,2%, odnosno. Na temelju Neutron Gustoća križa-građevinsko zemljište, Utvrđuje Sarvak formacija lithology se sastoji od vapnenca, dolomita i u nekim intervalima od škriljca. Također iz škriljevca volumen je niska prema KGZ karte tako da je njegova srednja vrijednost 0,55%.

Leave a Reply