An Education Blog

word direction logo

Oznaczanie przeżuwanej degradacji hybrydy sorgo- (Polish)

Vahid Ashrafi, Horiyyeh Pour Bozorg, and Mahtab Jalili

Member of Young Researchers Club, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

Employee of Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

Department of Agriculture, Parsabad Moghan Branch, Islamic Azad University, Parsabad Moghan, Iran

Key words: Sorghum silage, Degradability and Nylon bags.

Streszczenie
Sorghum silage-6W tym badaniu cztery sorgo kiszonki były testowane z nylon torba technika. Holowania przetoki Gizel owiec z średnią BW 50.5±2.5 kg w kompletny projekt losowo. Przeżuwanej DM i CP zniknięcie zostały zmierzone 0,4,8,12,16,24,36,48,72 i 96 h. suchej degradację R161 i R165 w 96 h 66.88 i 62.35%, odpowiednio były wyższe i niższe DM degradację która wykazała istotne różnice (p < 0,05).

Leave a Reply