An Education Blog

word direction logo

Palynostratigraphy şi palynofacies de la formarea sanganeh în secţiunea Qarah-Su (NE, Iran)- (Romanian)

Narges Shokri, Ebrahim Ghasemi-Nejad, Ali-Reza Ashouri

Department of Geology, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

Department of Geology, University College of Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

Key words: Kopeh-Dagh Basin, Lower Cretaceous, Palynofacies, Palynostratigraphy, Dinoflagellate cysts, Iran.

Rezumat
spiniferitesPalynomrphs extras din probele de rock de la formarea Sanganeh decuparea în bazinul Kopeh-das centrală indica o epoca târzie Aptian începutul anului Albian constitutiv. 80 probe recuperate din şisturi bituminoase şi marnă paturi au fost prelucrate şi analizate pentru palynomorphs. Au fost identificate două zone palinologic şi trei tipuri de Palynofacies. Ansambluri de Palynofacies şi dinoflagellate indica depunerilor în mediul marin neritic la mică adâncime.

Leave a Reply