An Education Blog

word direction logo

Pencemaran ruminal penentuan kacukan sorghum- (Malay)

Vahid Ashrafi, Horiyyeh Pour Bozorg and Mahtab Jalili

Member of Young Researchers Club, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

Employee of Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

Department of Agriculture, Parsabad Moghan Branch, Islamic Azad University, Parsabad Moghan, Iran

Key words: Sorghum silage, Degradability and Nylon bags.

ABSTRAK
Sorghum silage-1Dalam Silaj empat sorghum kajian ini diuji dengan teknik beg nilon. TOW fistulae Gizel kambing biri-biri dengan purata kg 50.5±2.5 BW yang digunakan dalam rekabentuk Keratan yang lengkap. Ruminal kehilangan DM dan CP telah diukur 0,4,8,12,16,24,36,48,72 dan 96 h. perkara kering kebolehkikisan R161 dan R165 di 96 h 66.88 dan 62.35%, masing-masing adalah lebih tinggi dan lebih rendah DM kebolehkikisan yang menunjukkan perbezaan yang signifikan (p < 0.05).

Leave a Reply