An Education Blog

word direction logo

Penentu menanam pokok di komuniti separa bandar di barat daya Nigeria- (Malay)

Olusegun .T Afolabi, Olufemi .O Aluko, Bolade. K Ojumu

Department of Community Health, Faculty of Clinical Sciences, Obafemi Awolowo University, Ile- Ife, Nigeria

Key words: Tree, Tree planting, Deforestation, Tree felling, Land.

ABSTRAK
13z0gufTanpa pokok, kehidupan manusia akan menjadi tidak mapan. Pokok-pokok menyediakan pelbagai produk (kayu balak, buah-buahan, ubat-ubatan, minuman, tiada hentinya makanan dan minyak) dan perkhidmatan sokongan hidup (pemencilan karbon, kawalan hakisan, kesuburan tanah, terendak lampu dan pengindahan). Walau bagaimanapun, pokok-pokok dan hutan kita akan cepat hilang pada kadar yang membimbangkan dengan pokok kira-kira 4 bilion mengurangkan setiap tahun dan terdapat hubungan songsang kepada pertumbuhan penduduk. Terdapat kini semakin perlunya pembaharuan hutan kami rizab, sekali gus menyebabkan perlunya rezeki melalui penanaman pokok. Kajian ini dilampirkan kepada dokumen tahap amalan pokok yang ditanam dalam masyarakat kita, jenisjenis pokok ditanam, tujuan menanam pokok tersebut, dan alasan untuk tidak ditanam jika ada. Kajian Reka bentuk kajian hirisan lintang yang bekerja dan telah diadakan bertempat di Ife Pusat kerajaan tempatan, Ile-Ife, Osun Negeri. Responden telah dipilih dengan teknik pensampelan multistage dan data dikumpul dengan menggunakan penemuduga ditadbirkan borang soal selidik. Data yang telah dianalisa pada univariate dan tahap dua mengikut kesesuaian. Hakmilik Tanah adalah sebanyak 40% daripada responden dengan 45% memperoleh tanah melalui warisan keluarga. Kurang daripada dua pertiga (63%) mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang pokok yang ditanam manakala hanya 45% telah pernah menanam pokok. Pokok-pokok yang memberikan makanan atau buah-buahan yang paling biasa adalah menanam (82%). Tidak memiliki sebidang tanah adalah penghalang utama untuk menanam pokok dengan perkahwinan pemilikan status, pekerjaan dan tanah yang ketara berkaitan dengan menanam pokok (p < 0.05). Penyediaan anak benih dan kajian undang-undang tanah adalah cara responden merasakan kerajaan dapat meningkatkan lagi amalan menanam pokok.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-4-april-2015-jbes/

Leave a Reply