An Education Blog

word direction logo

Penentuan sempadan lithology pembentukan jahrom dalam bidang hendijan di Teluk Parsi yang menggunakan kelompok yang kabur- (Malay

Seyede Tayebe Khalili, Arash Vakili

Earthquake Research Center, Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Iran

Key words: Fuzzy clustering, Jahrom information, Lithology, Log.

ABSTRAK
tumblr_m7o2ldJjWq1qzs75go1_1280Kelompok merupakan salah satu alat yang utama di pengenalan pengiktirafan corak yang sama yang membuat analisis data sedia ada lebih tepat dan selesa. Kelompok ini digunakan di cawangan yang berbeza. Dalam aktiviti eksplorasi hidrokarbon, penentuan sempadan antara formasi merupakan faktor penting bidang hidrokarbon. Oleh itu, dalam kajian ini, kayu balak yang dikumpulkan dari kawasan di bawah kajian, kelompokkan kaedah penggugusan kabur dan keputusan dibandingkan dengan hasil daripada penentuan sempadan sebenar. Pembentukan dolomite Jahrom pembentukan syal Pabde yang terletak di sempadan yang lebih rendah telah dikaji. Matlamat kajian adalah untuk pengiktirafan sempadan antara formasi dua yang menggunakan kelompok yang kabur. Ketebalan dengan 300 meter panjang telah dikaji. Input data adalah data log termasuk DT, RHOB, PE, FDC, GCR, SGR, GR, Hamid, NPHI dan PEF yang dikelaskan dalam Kumpulan berasingan enam dengan 3 orang ahli dan satu Kumpulan dengan 4 orang ahli. Untuk menentukan tahap kejayaan kelompok, nisbah dalam lingkungan jarak kelompok untuk antara jarak kelompok telah digunakan. Kerana kayu balak yang digunakan dalam kajian ini akan dapat mengenal pasti lithology. Kelompok yang kabur dengan 3 ahli telah berjaya sebahagiannya untuk pengiktirafan bilangan lithology. Dalam Kumpulan 4 orang ahli, kelompok adalah mampu untuk lithology pengiktirafan besar yang berjaya. Oleh kerana kajian ini telah dilakukan mengenai pembentukan satu, jelas Kumpulan kayu balak yang dikemukakan adalah sah untuk lithology sama. Tetapi ia membuktikan kabur pepohon yang berguna dan cekap bagi lithology penentuan bidang hidrokarbon.

Leave a Reply