An Education Blog

word direction logo

Penerokaan kawasan berdasarkan data geofizikal radiometrik airborne oleh perisian surfer rizab (Ardakan Timur Selatan)- (Malay)

Hamid Reza Sabok Khiz, Ayob Memar Koche Bagh, Mohammad Ehsan Hekmatian

Department of Mining Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Key words: Surfer Software, Airborne Geophysics, Exploration Geophysics, Area Exploration, Rizab Sheet.

ABSTRAK
pss_Natural-Exploration-Center_4-600x4501Kajian Geologi adalah aktiviti yang pelbagai peringkat yang bermula secara kecilkecilan adalah semakin besarbesaran. Dengan menggabungkan keputusan setiap fasa, kawasan kajian mendapat lebih kecil dan akhirnya tapak dipilih sebagai sasaran untuk penggerudian, bagi mencapai matlamat mineral Deposit. Data yang terhasil daripada kajian topografi, geologi, geokimia, Geofizik dan penggerudian akan mencapai jumlah yang besar maklumat yang Bilakah mereka supaya dianjurkan dengan betul, akan keputusan yang boleh dipercayai dan berguna yang disampaikan. Dengan mengambil kira ianya dicapai dalam bidang sistem maklumat geografi (GIS) perkembangan penting berlaku pada Sains bumi, termasuk mendapatkan, menyimpan, mendapatkan semula, pemprosesan, memaparkan, menggunakan dan berkongsi maklumat lokasi rujukan. Kertas ini menyiasat dan menganalisis tapak yang sesuai di kawasan penerokaan dalam lembaran 1:100,000 Rizab dengan menggunakan pesawat perisian data dan surfer geofizikal serta menggabungkan data.

Leave a Reply