An Education Blog

word direction logo

Pengaruh perubahan iklim pada hydrobionts di: satu kajian- (Malay)

Ivaylo Sirakov, Desislava Slavcheva-Sirakova

Departement of Biology and Aquaculture, Faculty of Agriculture, “Studentski grad”, Trakia University Stara Zagora, Bulgaria

Key words: Climate changes, Hydrobionts, Greenhouse gases, Ocean acidification.

ABSTRAK
climatechangepolarbear.pngIklim dan perubahan yang mempunyai kesan langsung pada kewujudan spesies berbeza hydrobiont. Kesan ini ke atas organisma akuatik yang mungkin sama ada positif atau negatif. Setiap spesies yang bersesuaian khusus untuk perubahan secara berkala dan bermusim yang semulajadi, Walau bagaimanapun, respon kepada perubahan iklim yang tidak dijangka adalah tidak konsisten dan tidak sentiasa mencukupi. Faktor-faktor yang berkaitan dengan iklim mempengaruhi keselamatan makanan melalui pelbagai laluan, iaitu perubahan suhu dan hujan, peningkatan kekerapan dan keamatan fenomena Meteorologi yang melampau, Pemanasan lautan dan peningkatan keasidan habitat akuatik, tahap pencemaran yang tinggi. Perubahan iklim juga boleh mempunyai kesan socioeconomical populasi pemakanan iaitu pertanian, pengeluaran haiwan (akuakultur), perdagangan global, faktor-faktor demografi dan perlakuan manusia. Kertas ini bertujuan untuk menerangkan beberapa perubahan iklim semasa dan masa depan dan kesannya mungkin pada organisma akuatik secara umum. Iklim global mempengaruhi lautan, tetapi lautan juga memainkan peranan penting dalam pola-pola iklim global. Organisma akuatik akan terlibat secara aktif dalam perolehan karbon dioksida dan sebatian lain, justeru hydrobionts seharusnya tidak diabaikan.

Leave a Reply