An Education Blog

word direction logo

Penilaian dan memperincikan dari perspektif taksonomi dan sejarah mengenai genus Berberis dari Pakistan- (Malay)

Tika Khan, Imtiaz Ahmed Khan, Abdul Rehman

Integrated Mountain Area Research Centre, Karakoram International University, Pakistan

Department of Biological Sciences, Karakoram International University, Pakistan

Key words: Berberis, taxonomic Review, Historical Review, Pakistan, Gilgit-Baltistan, Karakoram, Himalaya.

ABSTRAK
jcs-berberis-vulgaris-25481Kajian ini, selain keterangan terperinci taksonomi genus, membentangkan kronologi setiap spesies Berberis 29 yang dilaporkan dari CKNP, Gilgit berlangsung-Baltistan dan Pakistan. Selain itu, kajian mendedahkan bahawa bilangan sebenar spesies Berberis dilaporkan dari mana-mana kawasan Pakistan mungkin kurang satu yang dinyatakan satu. Terdapat tiga belas (n = 13) spesies dan subspesies yang dilaporkan dari CKNP dan empat belas (n = 14) dari seluruh Wilayah Baltistan Gilgit berlangsung, Walau bagaimanapun, analisis berpurdah abdi sendiri spesis Berberis dari CKNP mendedahkan bahawa terdapat hanya dua sub-spesis satu spesies yang tunggal iaitu B. pseudumbellata. Walau bagaimanapun, kekeliruan ini ke tahap yang lebih tinggi diwarisi di kebanyakan Berberis dalam spesies disebabkan perubahan abdi sendiri sepanjang umur, variasi dengan kelapa sawit, watak-watak bertindih yang terdedah di bawah pengaruh persekitaran dan pengacukan. Penyemakan terperinci tetapi membeli bersepadu genus merupakan keperluan pada masa itu. Sehingga itu, salah Tafsir akut dan ketidakpastian akan terus wujud. Sejarah itu mengatur cara Lawatan semula membawa menyemak semula dan menangani isu-isu itu. Begitu juga, Landrum (1999) diiktiraf hanya 20 spesies Berberis daripada yang enam puluh (n = 60) dilaporkan oleh Ahrendt (1961) dari Brazil (Amerika Syarikat).
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-4-april-2015-jbes/

Leave a Reply