An Education Blog

word direction logo

Penilaian kemampanan ekologi sistem pengeluaran gandum: kajian kes wilayah di Al Razavi, Emiriah Arab Bersatu- (Malay)

Vahid Shamsabadi1, Afsaneh Mohamadianfar, Seyed Farhad Saberali, Gholamhossein Haghayegh, Sayyed Mohammad Javad Mirzaei

Faculty of Agriculture and Animal Scince, Torbat-e-jam educational complex, Khorasan Razavi, Iran

Key words: Quantifying sustainability, Sustainability indices, Wheat, Agronomic management.

ABSTRAK
wheat bodyKajian ini dijalankan untuk menyusun satu indeks bagi Kuantifikasi kemampanan ekologi gandum penternakan sistem di Taybad, Al Razavi. Mapan termasuk Indeks sosial-ekonomi, jumlah baja dan bahan kimia, tanaman dan pengeluaran ternakan, pengurusan sisa tanaman, jumlah air pengairan, kepelbagaian spesies pertanian, Penjenteraan aras, pengurusan tillage dan rumpai. Purata skor kemapanan sistem pengeluaran gandum adalah 62. Antara Indeks dikaji, markah terendah adalah berkaitan untuk pengeluaran ternakan (0.89), rumpai pengurusan (2,63), tanaman pengurusan sisa (3,90) dan kepelbagaian spesis pertanian (4.4), masing-masing. Keputusan regresi stepwise menunjukkan bahawa penentu paling penting kemampanan dalam gandum perladangan adalah kawasan penanaman gandum, pendapatan ladang, kebolehcapaian kepada input dan kewangan menyokong, kepelbagaian Gunaan racun perosak, kepelbagaian spesies tanaman, dan akses kepada pakar-pakar pertanian. Hasil kajian menunjukkan bahawa latihan kepada petani, pengurusan tanaman yang lebih baik, pengurusan sumber air dan kestabilan ekonomi petani mempunyai keutamaan untuk meningkatkan kemampanan dalam sistem tanaman gandum.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-5-may-2015-jbes/

Leave a Reply