An Education Blog

word direction logo

Penilaian kualiti air tanah Iranshahr untuk kegunaan di kawasan bandar- (Malay)

Hadi Siasar, Behnaz Tolouei

Instructor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Iran

University of Applied Science and Technology of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

Key words: Water, groundwater pollution, iranshahr, physico-chemical features, water quality index, who.

ABSTRAK
water-imageDengan jumlah penduduk yang meningkat dan menurun per kapita sumber air serta peningkatan pencemaran fisiko-kimia, krisis air telah menjadi salah satu masalah terbesar di dunia. Dengan mengambil kira hakikat bahawa semua bentuk struktur dan aktiviti-aktiviti biokimia sel-sel bergantung pada ciri-ciri fisiko-kimia air, bahaya pencemaran mungkin menyebabkan pelbagai penyakit, terutama di kalangan kanak-kanak, warga tua dan orang-orang yang yang sistem imun yang lemah; oleh itu kos ekonomi yang besar akan dikenakan terhadap masyarakat. Atas sebab ini, ia adalah amat penting bahawa air yang diminum oleh penduduk adalah pasti selamat. Penggunaan Indeks Kualiti air dalam pengukuran ciri-ciri fisiko-kimia air telah menjadi satu kaedah yang penting dalam menentukan kualiti air, memandangkan kos yang lebih rendah dan sedang memastikan keputusan yang diperolehi. Indeks Kualiti air adalah satu kaedah yang berupaya untuk menentukan kualiti air berdasarkan data mentah makmal. Untuk menilai kualiti sumber air tanah Iranshahr nyata dalam projek ini, selepas persampelan, lapan parameter fisiko-kimia pH yang termasuk jumlah pepejal terlarut, jumlah keliatan, jumlah alkalinity, kalsium, Magnesium, klorin dan pengaliran elektrik akan dikira menggunakan kaedah standard. Indeks Kualiti Air di kawasankawasan ini adalah dikira mengikut piawaian Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Hasil analisis menunjukkan bahawa Perigi air zon Sarkahuran mempunyai kualiti yang terbaik dan telaga Rikapout dan Mohammad Abad mempunyai kualiti yang amat tidak sesuai dan tidak minumannya sekali.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-3-march-2015-jbes/

Leave a Reply