An Education Blog

word direction logo

Penilaian partikel ternafaskan bawaan udara di kawasan perlombongan ‘ tribute ‘ bidang Jharia arang batu menggunakan grimm 1.109 spectrometer aerosol mudah alih masa nyata- (Malay)

Snigdha Kundu, Asim Kumar Pal

Department of Environmental Science & Engg, Indian School of Mines, Dhanbad, India

Key words: Grimm 1.109; PM10; PM2.5; PM1; SEM-EDX.

ABSTRAK
Photo_1Perlombongan arang batu dipercayai menjadi satu aktiviti yang tidak mesra alam kerana semua komponen alam sekitar terjejas menjejaskan. Daripada ini, air persekitaran khususnya adalah semakin merosot dengan ketara oleh perlombongan dan berkaitan aktiviti, menyebabkan kesan-kesan berbahaya yang teruk kepada penduduk terdedah. Walaupun, Perlombongan arang batu adalah penting bagi pembangunan negara sebagai arang batu bentuk tulang belakang untuk penjanaan kuasa elektrik. Tumpuan utama kajian penyelidikan ini telah diberikan pada penilaian dalam ternafaskan partikulat (PM10, partikel pm 2.5 ke, PM1) dihasilkan kerana pelbagai aktiviti perlombongan yang khusus penggerudian, memuatkan & memunggah, pergerakan kenderaan lasak di jalan jarak, periuk api, dan sebagainya oleh Grimm 1.109 mudah alih Aerosol Spectrometer. Kajian ini merangkumi tiga jam pensampelan peristiwa tiga lokasi pensampelan dipilih pada waktu kemuncak bekerja dalam projek satu ‘ tribute ‘ (OCP) Jharia arang batu field(JCF). Data Kajicuaca tempoh kajian turut dikumpul. Kadar pelepasan (Q) bagi dua lokasi terpilih di OCP dinilai. Lokasi pertama menggambarkan operasi penggerudian manakala lokasi kedua merupakan pelepasan disebabkan oleh kesan gabungan operasi punggah/memunggah bersama-sama dengan periuk api. Hasil daripada Grimm 1.109 mudah alih Aerosol Spectrometer mendedahkan kepekatan tinggi partikulat (ternafaskan, torasik dan pecahan alveoli) disebabkan oleh aktiviti perlombongan. Analisis SEM-EDX PM10 sampel pada penapis gentian kaca yang menggunakan satu ternafaskan habuk piring-piring untuk juga telah dilaksanakan untuk menentukan status abdi sendiri/unsur partikulat.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-4-april-2015-jbes/

Leave a Reply