An Education Blog

word direction logo

Penilaian pencemaran dan Pemetaan taburan spatial logam berat dalam tanah pertanian Indeks Abad Syakirin tembaga Selatan (Neyriz, Iran)- (Malay)

Mehrdad Karimi, Alireza Nazari

Department of geology, College of Sciences, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

Key words: Hossein Abad, Heavy metals, Enrichment factor, Geoaccumulation index, Pollution index, Isograde maps.

ABSTRAK
Heavy-Metals-article-coverSkop kajian dalam penyelidikan ini adalah sebahagian daripada tanah pertanian dan Syakirin Abad sekitar Abadehtashk dan Neyriz. Dengan mengambil kira peranan unsur-unsur yang berat dalam menyebabkan gangguan ekologi dan kesan-kesannya pada kesihatan manusia dan makhluk lain, kajian mengenai kesan merosakkan unsur-unsur yang berat dan keadaan persekitaran Tanah Wilayah tersebut adalah penting kubur. Untuk menyemak aktiviti pengedaran dan mobiliti unsur-unsur yang berpotensi toksik, persampelan dilakukan di Stesen-stesen 16 di rantau ini. Butir halus tanah liat contoh zarah lebih kecil daripada 0.63 micron kimia dianalisis menggunakan teknik ICP-OES. Perbandingan keputusan analisis sampel sampel bidang dan sah kepada piawaian global menunjukkan kepekatan logam berat yang tinggi seperti: Co, Cr, Cd, Ag, Cu, Pb, Ni dan seperti di beberapa stesen-stesen kajian kes. Keputusan kajian menunjukkan bahawa di kawasan ini Indeks geoaccumulation bagi unsur-unsur yang disebutkan di atas adalah rendah, indeks pencemaran unsur dua Cr dan Ag adalah sederhana dan faktor pengayaan bagi tiga elemen Co, Ag dan Cd adalah rendah dan Cr adalah sederhana. Juga di kawasan ini geoaccumulation dalam indeks bagi unsur-unsur Ni, Cu, Pb dan kerana itu rendah, indeks pencemaran adalah sederhana dan faktor pengayaan bagi Ni dan sebagai wadah dan Cu dan Pb adalah rendah. Dalam peta Isograde trend sama pencemaran dapat diperhatikan. Bahagian yang tercemar dengan jelas ditunjukkan pada peta-peta isograde ini.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-5-may-2015-jbes/

Leave a Reply