An Education Blog

word direction logo

Penilaian pencemaran logam berat Lyari Sungai dan bersebelahan kawasan pantai Karachi- (Malay)

Seema Jilani

Institute of Environmental Studies, University of Karachi, Karachi, Pakistan

Key words: Heavy metals, coastal water, industrial waste, pollution, sustainability.

ABSTRAK
chabahar_3Objektif kajian adalah untuk menentukan tahap dan corak taburan logam berat di perairan pantai menerima merupakan pelepasan efluen domestik dan industri yang tidak dirawat melalui Sungai Lyari yang berterusan. Dalam kajian ini, logam berat di permukaan air sampel dikutip dari Sungai Lyari dan bersebelahan kawasan pantai Karachi iaitu; Ikan pelabuhan, Jeti Netty, barat Wharf, Naval Dockyard dan Sandspit dianalisis menggunakan spectrophotometer serapan atom. Hasil analisis menunjukkan bahawa kepekatan purata semua logam (Cu, Fe, Mn, Ni, Pb & Zn) kecuali bagi TK, di Sungai Lyari dan pelabuhan ikan Karachi adalah lebih tinggi dari nilai yang standard. Walau bagaimanapun, kepekatan logam menurun secara beransur-ansur meningkat jarak dari titik yang dilepaskan dan di titik Sandspit di mana tidak mencampurkan air sisa, tumpuan adalah di dalam lingkungan had Peti Deposit Keselamatan. Selain itu, tahap kepekatan logam berat dalam sampel air yang telah di berikutan perintah Susunkan Zn > Mn > Fe > Cu > Ni > Pb. berbanding lain-lain elemen logam, peringkat Zn adalah ketara tinggi dan sumbernya yang utama pencemaran boleh menjadi sisa domestik dan industri serta aktiviti perkapalan. Hasil kajian itu mencadangkan untuk memasukkan langkah-langkah pemulihan yang cepat untuk membanteras pencemaran dan untuk mencapai kemampanan sosio-ekonomi persekitaran pantai Laut.

Leave a Reply