An Education Blog

word direction logo

Penilaian terhadap kepelbagaian genetik di genotypes sunflower (umpamanya bunga annus L.) yang menggunakan sifat-sifat abdi sendiri agro- (Malay)

Seyed Mehdi Safavi, Azam Sadat Safavi, Seyed Afshin Safavi

Department of Agronomy and Plant Breeding, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

Key words: Diversity, Genetic parameters, heritability, genetic advance, genetic gain, sunflower lines.

ABSTRAK
Pilihan genotypes berdasarkan nilai tinggi heritability dan syarat-syarat genetik yang diramal akan menjadi satu kaedah yang berkesan untuk penambahbaikan garis-garis bunga matahari. Hadir siasatan telah dijalankan untuk (i) mengkaji beberapa ciri-ciri agro-morphologic dan (ii) untuk menganggar parameter kepelbagaian genetik bagi ciri-ciri yang dikaji dalam baris 36 sunflower. Analisis varians menunjukkan bahawa genotypes ketara berbeza untuk dua ciri-ciri yang dikaji. Genotypic dan phenotypic pekali variasi adalah tinggi untuk berat Kernal seribu (TKW), Ketua Diameter (HD) dan daun nombor (LN). Heritability menganggarkan telah LN, hari untuk matang (DM) fisiologi dan benih hasil (SY). Keuntungan genetik yang tinggi dapat dilihat bagi TKW, HD dan LN. Analisis korelasi menunjukkan HD adalah ketara kepada sifat yang TKW. Anggaran tinggi heritability yang berkaitan dengan pendahuluan genetik yang tinggi sebagai peratus bermakna (GG) telah diperolehi dalam watak-watak iaitu TKW, SY, HD dan LN.

Leave a Reply