An Education Blog

word direction logo

Penyiasatan hasil larian dan endapan yang menggunakan model N-SPECT dalam Pelasjan (Eskandari), Isfahan, Iran- (Malay)

Sahar Khalili, Ali Akbar Jamali, Mohammad Hasanzadeh, Abolfazl Morovvati

Department of Watershed MGT, Maybod Branch, Islamic Azad University, Maybod, Iran

Key words: Soil erosion model, runoff, Sediment yield, watershed.

ABSTRAK
rsc11_runoffMengenal pasti dan Kuantifikasi larian dan hasil enapan adalah langkah yang perlu dalam isu-isu hakisan tanah di pemisahan yang. Pemisahan Pelasjan terletak di Isfahan dari Barat dan ia merupakan salah sebuah lembangan-lembangan sub Zayanderud yang telah dipilih sebagai kawasan kajian. Dalam kajian ini jumlah Larian air dan sedimen hasil telah dinilai menggunakan beberapa sumber pencemaran dan hakisan perbandingan alat (N-SPECT) model yang merupakan lanjutan kepada perisian ArcGIS. Peta-peta lapisan input dalam persekitaran GIS, termasuk guna tanah, hakisan hujan, tumbuh-tumbuhan, tanah erodibility, kontur peta dan pemisahan sempadan Peta telah disediakan. Dengan memasukkan input data dan menjalankan model N-SPECT, Larian air dan sedimen hasil reproduksi peta-peta kawasan kajian telah diperolehi. Untuk menilai model dan membandingkan, nilainilai yang diperolehi dari model data dan data sebenar nilai air larian dan hasil enapan telah ditukar kepada eigenvalues itu. Khas jumlah air larian dari model yang sama dengan 1483 m3/ha/tahun dan air larian sebenar adalah bersamaan dengan 1253 m3/ha/tahun untuk air 21 tahun, dari tahun 1991 hingga 2012. Dari nilai-nilai yang diperolehi oleh model dan data sebenar maka dapatlah disimpulkan bahawa model adalah cukup tepat untuk menganggar air larian kerana nilai air larian yang sebenar dan nilai yang diperolehi dari model adalah berhampiran antara satu sama lain dan statistik, terdapat perbezaan yang signifikan antara mereka pada tahun 21 air ini. Berkaitan dengan hasil enapan, amaun yang diperoleh daripada model adalah 7.8 tan/ha/tahun dan jumlah purata hasil enapan untuk 21 tahun air 2.1 tan/ha/tahun, yang dengan membandingkan dengan nilai-nilai yang diperolehi bagi hasil enapan maka dapatlah disimpulkan bahawa model overestimates kira-kira tiga kali daripada jumlah sebenar dan terdapat perbezaan yang signifikan antara data sebenar dan data yang diperolehi oleh model jadi model telah menjadi sangat berjaya menganggarkan hasil enapan. Salah satu kelebihan model ini untuk menganggar air larian dan hasil enapan adalah anggaran titik ke titik air larian dan hasil enapan dalam peta output di rantau ini. Model ini amat disyorkan untuk rantau pemisahan dalam akses yang susah dan sukar.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-4-april-2015-jbes/

Leave a Reply