An Education Blog

word direction logo

Penyiasatan mengenai pengumpulan dan pelupusan sisa pepejal di cawangan Universiti Islam Azad Roudehen- (Malay)

Mina Mackialeagha, Maryam Farahani

Environment Department, Islamic Azad University of Roudehen Branch, Roudehen, Iran

Key words: solid waste, Collection, disposal, Recycle, Management, University solid waste.

ABSTRAK
Master-in-ManagementPengumpulan dan pelupusan sisa pepejal dianggap masalah alam sekitar yang serius dalam masyarakat moden. Penyelarasan pengetahuan dan pengalaman melalui rangka kerja pengurusan yang betul adalah perlu untuk menyelesaikan masalah ini. Kajian ini bertujuan untuk menilai komposisi dan ciri-ciri sisa pepejal dihasilkan Universiti untuk mendapatkan maklumat mengenai kuantiti sisa pepejal yang boleh diperoleh di cawangan Universiti Azad Roudehen. Contoh sisa pepejal dan analisa makmal yang dijalankan berdasarkan kaedah persampelan rawak. Pelan persampelan adalah berdasarkan persampelan rawak lori yang telah ditentukan dengan mengambil kira latar belakang maklumat lokasi tapak dan kemudahan yang disediakan. Langkah pertama dalam Pencirian sisa adalah untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai peratusan setiap komponen individu dalam aliran sisa itu. Jadi, pengasingan dan pengukuran sisa dijalankan di mana-mana tempat dalam musim luruh, musim sejuk dan musim bunga. Kemudian, keputusan dianalisis menggunakan perisian SPSS. Keputusan menunjukkan; kadar pengeluaran harian sisa pepejal di Universiti adalah 50.33 kg. Bangunan-bangunan pendidikan yang paling bertanggungjawab untuk menghasilkan aliran sisa kampus oleh 58.2%. Bilik-bilik makan dan dapur yang seterusnya daripada kedudukan sebanyak 28.2% dan 10.2%, masing-masing. Selain itu, makmal dan bangunan lain adalah dengan 2%. Gubahan-gubahan utama buangan dijana harian adalah 62.55% kertas, plastik 17.9%, dan logam 5% dan 14.4 lain. Jumlah up, maksimum sisa Universiti berkaitan dengan kertas yang dikitar semula dengan nilai ekonomi.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-4-april-2015-jbes/

Leave a Reply