An Education Blog

word direction logo

Perbandingan beberapa ciri-ciri fizikal enam jenis gandum biji benih menggunakan pemprosesan imej- (Malay)

Salah Ghamari, Saber Nemati, Reza Talebi, Abdolvahed Khanahmadzadeh

Department of Agricultural Machinery, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

Department of Electrical Engineering, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

Department of Agronomy & Plant Breeding, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

Key words: Color, Dimension, Image processing, Wheat variety.

wheat-varietyABSTRAK
Kaedah komputer automatik yang menggunakan imej berkelajuan tinggi bagi pengumpulan dan pemprosesan data adalah kaedah yang paling maju, yang menyediakan Ijazah tinggi ketepatan kualiti benih pengujian dan menyusun. Untuk mengemukakan satu kaedah yang cepat dan tepat untuk mengukur ciri-ciri fizikal, teknik pemprosesan imej yang telah digunakan untuk mencirikan sifat-sifat fizikal roti enam gandum genotypes (Azar2, Gaskozhen, MD, Pishgam, Sainoz dan Sardari). Dari masing-masing varietas, 100 biji telah dipilih secara rawak dan imej yang berkualiti tinggi yang telah diperolehi. Ciri-ciri pengekstrakan imej, termasuk dimensi, keluasan kawasan dan warna mereka telah turun. Hasil kajian menunjukkan bahawa kepelbagaian sardari dan sainoz mempunyai nilai maksimum dan minimum biji panjang. Juga untuk lebar dan unjuran keluasan benih, nilai maksimum dan minimum kepunyaan Varieti pishgam dan sainoz, masing-masing. Sardari dan Varieti MD masing-masing menyampaikan nilai-nilai yang tinggi dan rendah min R, G dan maksimum dan nilai minimum B milik sainoz dan Varieti MD, masing-masing. Keputusan ini boleh menjadi berguna dalam pengiktirafan dan pengelasan jenis gandum.
Get the original articles in Source: Volume 6, Number 6, June 2015 – JBES

Leave a Reply