An Education Blog

word direction logo

Pertumbuhan analisis rapeseed (Brassica napus L.) genotypes tarikh menyemai berbeza di bawah keadaan iklim yang panas dan tanah di South West of Iran- (Malay)

Mohammad Khayat, Abdolamir Rahnama, Shapor Lorzadeh, Shahram Lack

Young Researchers and Elite Club, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

Faculty Member of Agricultural Research, Education and Extension Organization, Iran

Department of Weed Science, College of Agriculture, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran

Department of Agronomy, College of Agriculture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

Key words: Rapeseed, Genotype, Physiologic Characteristics, Planting date.

ABSTRAK
palm-tree-gardenDalam keadaan cuaca panas dan tanah tanam dalam kes beberapa alternatif mempunyai kesan negatif ke atas hasil selepas musim panas tanaman, kerana tanaman Rapeseed kelewatan. Dengan menganalisis proses pertumbuhan, tanaman tarikh dan pembolehubah yang berkesan pada hasil bijirin, Rapeseed boleh diuruskan mengikut keperluan Syarikat. Oleh itu perpecahan plot percubaan dwipihak lengkap blok rekabentuk dengan tiga replications telah dijalankan. Tarikh penanaman empat (6 November dan 21hb. Disember 6 dan 21) dalam plot utama dan empat Genotypes (Hyola401, PP401, RGS003 dan pilihan 500) di subplots telah dikaji. Hasil bijirin maksimum adalah tergolong dari Hyola401 hibrid dengan 2.61 (ton.ha-1) dan hasil bijirin minimum adalah 500 pilihan pelbagai dengan 1,51 (ton.ha-1). Secara umum terlebih dahulu menanam tarikh adalah unggul dalam Indeks fisiologi yang dibandingkan dengan penanaman tarikh lain. Juga kacukan Hyola401, disebabkan oleh hakikat bahawa ia mempunyai satu Indeks kawasan daun lebih (3.51), jumlah perkara kering (1248.91 g.m-2), kadar pertumbuhan tanaman (21 g.m-2.day-1), kadar bersih asimilasi (7 g.m-2.day-1), kadar pertumbuhan relatif (0.064 g.g-1.day-1) dan hasil bijirin yang maksimum, adalah dilihat menjadi genotip Tempahan dapat menyesuaikan diri.

Leave a Reply