An Education Blog

word direction logo

Perubahan antara muka daripada air laut dan air tawar di Kalimantan Selatan, Indonesia Asam-Asam Watersheds,- (Malay)

Eka Iriadenta, Diana Arfiati, Marsoedi, Mochamad Arief Soendjoto

Agricultural science, Brawijaya University, Malang, Indonesia

Fisheries and Marine Faculty, Lambung Mangkurat University, South Kalimantan, Indonesia

Fisheries and Marine Sciences Faculty, Brawijaya University, Malang, Indonesia

Forestry Faculty, Lambung Mangkurat University, South Kalimantan, Indonesia

Key words: Interface, Seawater – freshwater, Asam-asam River, N. fruticans Wurmb.

ABSTRAK
640px-Plain_water_(seawater_of_the_Finnish_Gulf)Duniawi perubahan air laut dan air tawar antara-muka di kawasan watershed memerlukan kajian saintifik mengenai dinamik ekosistem parameter dalam musim berbeza dan analisa imej satelit. Kajian ini bertujuan untuk menilai perubahan antara muka air laut dan air tawar dari muara duniawi Hulu. Kajian ini menggunakan kaedah empat: (1) temu bual dengan responden masyarakat setempat; ditentukan dengan kaedah bola salji. (2) menengah data diperolehi dari dalam laporan daripada alam sekitar pemantauan hasil daripada loji janakuasa operasi daripada AsamAsam pada 2014 (3) dipatuhi parameter termasuk pH, kemasinan, pengaliran elektrik dalam kering di musim (Ogos), peralihan (Oktober) dan musim hujan (Disember). (4) pemerhatian duniawi dengan menggunakan analisa imejan satelit dengan Nipah (Nypa fruticans Wurmb) sebagai petunjuk. Menurut responden, pencerobohan air laut telah berlaku sangat dari muara Sungai Asam-Asam untuk di Hulu. Data sekunder menunjukkan perbezaan yang signifikan dalam nilai pengambilan loji janakuasa DHL Asam-Asam (546 μ mhos/cm) dengan pengambilan huluan (231 μ mhos/cm) yang bermakna pencerobohan daripada air laut adalah sederhana ke tahap tinggi. Bidang pemerhatian menunjukkan muka musim kering (Ogos 2013) adalah 12.86 miles dari muara, manakala dalam peralihan musim (Disember 2013) 12.53 miles dari muara, dan musim hujan (Disember 2013) 5.24 km dari muara. Imej satelit menunjukkan muka pada tahun 1991 adalah 8.13 miles dari muara dan kenaikan Hulu daripada 0.03 kepada 1.86 setahun. Pada 2014, muka menjadi 12.88 miles dari muara. Ini menunjukkan bahawa air laut yang semakin bergerak ke arah Sungai.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-4-april-2015-jbes/

Leave a Reply