An Education Blog

word direction logo

Petrogenesis de mafic meta roci vulcanice în NW Isfahan, Central Iran- (Romanian)

Zohreh Hossein Mirzaee, Ali-Khan Nasr-Esfahani

Young Researcher and Elite Club, Khorasgan (Isfahan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

Geology department, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Iran

Key words: Metavolcanic, Neo-Tethyan, Petrology, Sanandaj-Sirjan.

Rezumat
20130828-220006Zona de studiu este situat în vestul Isfahan, Shahrekord-Dehsard terrene. Această zonă este parte a Sanandaj – Sirjan Zone structurale. În acest domeniu, fel afloriment magmatice conţin de greenschist şi meta roci vulcanice. Aceste roci au metmorphed în greenschist facies şi aparţin vârstei Triasic – Jurassic. Meta vulcanic este compus în principal din plagioclaz și amfibol, epidote clorit. Geochimice datele Arată părintele roci sunt bazalt andezitică bazalt compoziţia cu subalkaline şi tendinţă tholeiitic. REE şi oligoelemente spider diagrame, acestea similar MORB şi adaptat cu E-MORB. Aceste rezultate indică meta vulcanice arc spate generat bazinul vulcanice subducţie mediu. Meta vulcanice în SahrekordDehsard terrene prezinta rămăşiţe ale Neo-Tethyan litosferă oceanică cu arc spate bazinul mediu care a fost subducted şi înălţate la suprafata.

Leave a Reply