An Education Blog

word direction logo

Petrogenesis mafic meta wulkanicznych skał w NW Isfahan, centrum Iran- (Polish)

Zohreh Hossein Mirzaee, Ali-Khan Nasr-Esfahani

Young Researcher and Elite Club, Khorasgan (Isfahan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

Geology department, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Iran

Key words: Metavolcanic, Neo-Tethyan, Petrology, Sanandaj-Sirjan.

Streszczenie
2-mafikeng-hillsObszar badań znajduje się w zachodniej Isfahan, terreny Szahr-e Kord-Dehsard. Obszar ten jest częścią strefy konstrukcyjnej Sanandadż – Sirjan. W tej dziedzinie zawierają przeradzała wychodni skał magmowych skał wulkanicznych zieleńce i meta. Skały te mają metmorphed w facies zieleńce i należą do wieku trias – Jurajski. Meta wulkanicznych składa się głównie z plagioklazu, amfibole, epidot i chloryt. Geochemicznych danych wynika, że rodzic skały bazaltowe do składu andesitic bazalt z subalkaline i tholeiitic trend. REE i pierwiastków śladowych pająk diagramy, podobne do MORB i dostosowane z E-MORB. Wyniki te wskazane meta wulkanicznych generowane łuk pleców Dorzecze wulkanicznych subdukcji środowiska. Meta wulkanicznych w SahrekordDehsard terreny pokazuje pozostałości litosfery Neo-Tethyan z tyłu łuk Dorzecze środowiska, który został subdukcji i wyniesiona do powierzchni.

Leave a Reply