An Education Blog

word direction logo

Petrografice, mineralogie şi geochimia maselor Solh Abad magmatice (SW Bajestan – Razavi Khorasan)- (Romanian)

Sakhdari Mina, Ebrahimi Nasr Abadi Khosrow, Mazaheri Seyed Ahmad

Department of Geology Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

Key words: Petrology, Mineralogy, Geochemistry, Solh Abad, Bajestan.

Rezumat
Confusion Hill1 [640x480]Zonei investigate în sudvestul Razavi Khorasan provincie situată în topografia & harta geologica a Ferdwos care este considerat ca parte a structurale zona centrală Iranului şi ca în afară de Nord marja de Lut bloc 1: 250000. În funcţie de domeniul investigaţii geologice noastre şi prin satelit imagine studiile indică faptul principalele vulcanic pietre Rusaliilor compoziţia acide la intermediar (rhyolite, zonă, producând, Rio zonă, producând, andezit, andezit de cuarţ, cuarţ latite andezit) şi intruzive masele sunt (monzogranite, synogranite, sienit de monzo cuarţ, cuarţ sienit) din zona pot fi vazute. Magmă constau în principal meta-alumina şi alumină. Greva de schimbare de defecte este est vest de partea de Sud la partea de Nord. K – feldspat masele sunt, probabil, principalul potentialul economic al zonei investigate.

Leave a Reply