An Education Blog

word direction logo

Petrografii, mineralogii i geochemii skał magmowych mas Solh Abad (SW Bajestan-Chorasan)- (Polish)

Sakhdari Mina, Ebrahimi Nasr Abadi Khosrow, Mazaheri Seyed Ahmad

Department of Geology Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

Key words: Petrology, Mineralogy, Geochemistry, Solh Abad, Bajestan.

Streszczenie
Petrology2005IMGP0238Badanego obszaru w południowozachodniej części prowincji Chorasan znajduje się w 1: 250000 topografia idealna mapa geologiczna z Ferdwos, która jest uważana jako części strukturalne strefy centralnej w Iranie i oprócz Północnej margines Lut bloku. Nasze pole badania geologiczne i satelita obraz badania wskazują, że główne wulkaniczne skały odrobina kwaśnych do pośredniego skład (rhyolite, dacite, Rio dacite, Andezyt, kwarc Andezyt, kwarc latite Andezyt) i nachalne masy (Monzogranit z, synogranite, kwarc monzo sjenit, kwarcowy sjenit) obszaru mogą być postrzegane. Magma składają się głównie meta korundowe i korundowe. Strajk zmiany błędów jest wschód na zachód od południa na północ. K – skaleń masy prawdopodobnie główny potencjał gospodarczy obszaru badanego.

Leave a Reply