An Education Blog

word direction logo

Petrography, mineralogy dan geokimia Solh Abad igneus ramai (S.W. Bajestan – Al Razavi)- (Malay)

Sakhdari Mina, Ebrahimi Nasr Abadi Khosrow, Mazaheri Seyed Ahmad

Department of Geology Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

Key words: Petrology, Mineralogy, Geochemistry, Solh Abad, Bajestan.

ABSTRAK
ameth2Kawasan selatanbarat Wilayah Al Razavi yang terletak di 1: 250000 Topografi & Peta geologi Ferdwos yang dianggap sebagai sebahagian daripada struktur Zon Pusat Iran dan selain daripada margin Utara blok Lut dalam disiasat. Menurut siasatan geologi bidang dan satelit kami kajian imej menunjukkan bahawa batu-batu gunung berapi utama komposisi asid ke pertengahan whit (rhyolite, dacite, Rio dacite, andesite, andesite kuarza, andesite latite kuarza) dan mengganggu orang ramai (monzogranite, synogranite, syenite monzo kuarza, syenite kuarza) kawasan boleh dilihat. Magma terutamanya terdiri meta-alumina dan alumina. Mogok perubahan daripada kesilapan adalah Timur Barat Selatan pada sisi sebelah utara. K – Feldspar orang ramai mungkin akan potensi ekonomi utama Daerah disiasat.

Leave a Reply