An Education Blog

word direction logo

Population assessment of Himalayan lynx (Lynx lynx isabellinus) and conflict with humans in the Hindu Kush mountain range of District Chitral, Pakistan- (Malay)

Jaffar Ud Din, Fridolin Zimmermann, Muhammad Ali, Khurshid Ali Shah, Muhammad Ayub, Siraj Khan, Muhammad Ali Nawaz

Snow Leopard Foundation, House 71 C, Street 54, E-11/3, Islamabad, Pakistan

KORA, Thunstrasse 31, CH-3074 Muri, Bern, Switzerland

Wildlife Department, Shami Road, Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan

Department of Animal Sciences, Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan

Key words: Camera trap, Chitral, Human-lynx interaction, Lynx lynx isabellinus, Protected area.

ABSTRAK
Honeymoon tour to Chitral valleyKertas ini adalah yang pertama kali percubaan untuk menggariskan interaksi lynx Himalaya (Lynx lynx isabellinus) dengan manusia dan kepelbagaian diukur melalui pergerakan mencetuskan kamera perangkap di pelbagai Daerah Chitral pergunungan Hindu Kush, Pakistan. Kajian ini telah dijalankan pada bulan Disember-Januari, 2011 selama 35 hari dengan satu hari jumlah perangkap 770 menyebabkan corroboration berlakunya sporadik lynx dengan anggaran populasi minimum yang individu 6. Kadar tangkapan tinggi manusia dan ternakan (90% daripada jumlah gambar) mendedahkan besar tekanan teraruh manusia ekosistem gunung yang rapuh ini dan ascribable kepada penduduk semakin berkurangan daripada spesies di rantau ini. Majoriti daripada responden (n = 166:90 %) disegani lynx sebagai spesies jarang berlaku. Penerimaan manusia lynx adalah lebih rendah disebabkan predation pada ternakan dan sekali gus telah diambil lebih berbahaya dengan tanggapan bahaya setiap responden 35.77%. Walaupun kawasan perlindungan menyediakan habitat yang sesuai untuk pemuliharaan spesies tetapi bebas-penangkapan lynx di zon penimbal amat tidak senonoh bahawa langkah-langkah pemuliharaan bunyi adalah diperlukan untuk meningkatkan kelangsungan hidup spesies di luar kawasan perlindungan di lagi berjalan.

Leave a Reply