An Education Blog

word direction logo

Porównanie produkcji kwasu fusaric, produkowane przez Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici w różnych kulturach metodą HPLC- (Polish)

S.Pirayesh, H. Zamanizadeh, B. Morid

Dept. of Plant Pathology, College of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Dept. of Plant Protection, College of Agriculture, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran

Key words: Fusarium oxysporum, Fusaric acid, Culture media, HPLC.

Abstrakcja
fusarium2LargeFusarium oxysporum f. sp. lycopersici jest ważny patogen pomidor i produkuje różne rodzaje mikotoksyn, pigmenty i fitohormony. Kwas fusaric jest jednym z najstarszych znanych metabolitów wtórnych produkowane przez F. oxysporum i niektórych innych gatunków Fusarium. W ramach badań wykonano analizy jakościowej i ilościowej fusaric produkcji kwasu w trzech średnich metodą HPLC. PSB (ziemniaków sacharozy bulionu) średnio, CYB (Czapek drożdży wyciąg bulionu) i ziemniaków sacharozy i pomidorowy sok medium zostały wybrane. PSB medium wykazały najwyższe stężenie kwasu fusaric w równych warunkach. Również inne metabolity z wyjątkiem kwasu fusaric mniej produkowane w tym medium.

Leave a Reply