An Education Blog

word direction logo

Porównawcze badania na temat wpływu różnych metod suszenia na Mentha piperita essence- (Polish)

Hasan Arab, Yosouf Niknezhad, Hormoz Fallah

Agronomy Department, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch, Amol, Iran

Key words: Drying, Mentha piperita, Essence.

Abstrakcja
peppermintSuszenie jest jedną z najstarszych metod upraw konserwacji po zbiorze. Mentha piperita od rodziny Piperita jest używany jako zioło lecznicze. W obecnych badań, aby zbadać wpływ metody suszenia na jego procent istota, z losowo bloku projekt z ośmiu zabiegów zrobili badania przez naturalny sposób, w cieniu i słońce i 6 eksperymentów przy użyciu kuchenka mikrofalowa i piekarnik, z 3 powtórzenia. Czterech mocarstw w 100, 300, 600 i 900 watt zostały uwzględnione dla kuchenka mikrofalowa. Ponadto badano wpływ temperatury pieca w 50 do 700 C na istotę skład treści. Próbki zostały zebrane od gospodarstwa znajduje się w Niala Galugah w 2013 roku. W wszystkie eksperymenty waga końcowa próbki był % 10 podstawowej na mokrej masy. Wyniki doświadczalne pokazują, że dla wielu ekstraktów istota, były nie żadnych istotnych różnic między metodami i cień – suszenie był najlepszą metodą ekstrakcji wyższe istoty.

Leave a Reply