An Education Blog

word direction logo

Pregled suša strpna genotipov v pšenice, metodah Večvariacijsko in stres odpornost rezultat- (Slovenian)

Meysam Ghasemi, Ezatollah Farshadfar

Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran

Key words: Bread wheat, drought tolerance, stress tolerance score, drought tolerance indices.

Izvleček
Philrice-2Da se prouči odziva kruh pšenični genotipov suše stres, eksperiment je bila izvedena v randomiziranih celoten blok zasnovo s tri ponovitve pod rainfed in namakajo pogoji med rastno sezono 2012-2013. V tej študiji, suša strpnosti indeksi vključno stres toleranco indeks (STI), geometrična sredina produktivnosti (GMP), pomeni produktivnosti (MP), stres dovzetnost indeks (SSI), toleranca indeks (TOL) in harmonična sredina produktivnosti (HMP) so bili izračunani in prilagodi glede na pridelek zrnja pod sušo (Ys) in namakajo pogoji (Yp). Suša strpnosti indeksi diskriminirani genotipov, 11, 13, 8 in 2 kot je najbolj odpornih na sušo, zato se priporoča, da uporabijo kot starši za genetsko analizo, kartiranje genov in izboljšanje suša tolerance v navadne pšenice. Analiza glavnih komponent (PCA), razstavljene da prvi in drugi SPS predstavljali 97.66 % variabilnosti. Posledica stresa toleranco rezultat (STS) je bil enak kot multivariatne analize, vendar enačba STS je bilo veliko lažje. Zanje se lahko uvede kot primeren pregled tehniko za identifikacijo suša strpna genotipov.

Leave a Reply