An Education Blog

word direction logo

Primerjalna študija o vplivu načina sušenja na Mentha piperita bistvo- (Slovenian)

Hasan Arab, Yosouf Niknezhad, Hormoz Fallah

Agronomy Department, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch, Amol, Iran

Key words: Drying, Mentha piperita, essence.

Izvleček
Mentha-piperitaSušenje je ena najstarejših metod vzdrževanje pridelkov po spravilu. Mentha Piperita od Piperita družine se uporablja kot zdravilna rastlina. V te raziskave, da razišče sušenje metode vpliva na njeno bistvo odstotek, z modelom randomiziranih blok z osmimi zdravljenja, nehaj vleko preskusi po naravni poti, v senci in sonce in 6 poskusov in mikrovalovno pečico, s 3 ponovitve. Štiri pooblastila v 100, 300, 600 in 900 w, šteli za mikrovalovno pečico. Prav tako je bil raziskan vpliv temperature peči v 50 in 700 C na bistvo sestava vsebine. Vzorci so bili nabrani v gojilnico, ki se nahaja v Niala Galugah, v letu 2013. V vseh poskusih, končno maso vzorcev je % 10 na mokre teže. Eksperimentalni rezultati kažejo, da za število bistvo ekstrakti, ni bilo ni bistvenih razlik med metode in senci sušenje je najboljši način za večjo bistvo ekstrakcijo.

Source/In English: http://www.innspub.net/wp-content/uploads/2015/01/IJB-V6No2-p157-163.pdf

Leave a Reply