An Education Blog

word direction logo

Produkcja biodiesla z Anabaena flos-aquae mikroalg- (Polish)

Ali Salehzadeh, Akram Sadat Naeemi

Department of Microbiology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

Department of Biology, University of Guilan, Rasht, Iran

Key words: Microalgae, Biodiesel, Anabaena flosaquae.

Streszczenie
Algal Growth 3Odnawialne biopaliwa potrzebne do wyparcia paliw transportowych pochodnych ropy naftowej, które przyczyniają się do globalnego ocieplenia i o ograniczonej dostępności. Bioetanolu i biodiesla dwa potencjalne paliw odnawialnych, które przyciągnęły najwięcej uwagi. Badanie to pokazuje produkcji biodiesla glonów z Anabaena flos-aquae. Badania wykazały, że zawartość oleju w Anabaena flos-aquae było 40% masy suchej biomasy. Katalizowana kwasem transestryfikacji był używany do konwersji kwasów tłuszczowych [FA], monoacyloglicerole [MG], diacyloglicerole [DG] i trójglicerydów [TG] do estrów metylowych kwasów tłuszczowych [FAMEs]. Chromatografia gazowa-spektrometria [GC-MS] został użyty do analizowania FAMEs. Głównych kwasów tłuszczowych skład mikroalg testowany był mieszaniną nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Source/In English: http://www.innspub.net/wp-content/uploads/2015/01/IJB-V6No2-p250-254.pdf

Leave a Reply