An Education Blog

word direction logo

Proizvodnjo biodizla iz Anabaena flos-aquae mikroalg- (Slovenian)

Ali Salehzadeh, Akram Sadat Naeemi

Department of Microbiology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

Department of Biology, University of Guilan, Rasht, Iran

Key words: Microalgae, Biodiesel, Anabaena flosaquae.

Izvleček
microalgaeObnovljivih virov biogoriva so potrebne da izpodrinejo nafte, pridobljene goriv, ki prispevajo h globalnemu segrevanju in so omejena razpoložljivost. Biodizel in bioetanol so dve potencial obnovljivih goriv, ki so pritegnile največ pozornosti. Ta raziskava pokaže nastanek alg biodizel iz Anabaena flos-aquae. Raziskava je pokazala, da je bila vsebnost olja v Anabaena flos-aquae 40 % po teži suhe biomase. Katalizirajo kisline transesterifikacijo je bila uporabljena za pretvorbo maščobnih kislin [OS], monogliceridi [MG], digliceridi [GD] in trigliceridov [TG] za metilne estre maščobnih kislin [FAMEs]. Plinska kromatografija-masna spektrometrija [GC-MS] je bila uporabljena za analizo na FAMEs. Večjih maščobno kislinsko sestavo testiranih mikroalg je mešanica iz nasičenih in nenasičenih maščobnih kislin.

Source/In English: http://www.innspub.net/wp-content/uploads/2015/01/IJB-V6No2-p250-254.pdf

Leave a Reply