An Education Blog

word direction logo

Pronosticare a emisiilor de gaze cu efect de seră totală şi indicatorii economici pentru productia de alune in Guilan din Iran- (Romanian)

Alireza Sabzevari, Ashkan Nabavi-Pelesaraei

Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agriculture, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran

Young Researchers and Elite Club, Langroud Branch, Islamic Azad University, Langroud, Iran

Key words: Artificial neural network, Economic indices, GHG emission, Hazelnut, Sensitivity analysis.

Rezumat
beaked-hazelnutÎn acest studiu, Artificial Neural Network (ANN) a fost dezvoltat pentru a estima totalul emisiilor de GES şi indicatorii economici din productia de alune in Guilan din Iran. În acest sens, datele colectate de la 120 pomicultorii din regiunea studiată în timpul cultivarea plantelor în 2012-2013 prin intermediul chestionarelor de faţă în faţă. Rezultatele indică totalul emisiilor de GES de alune şi randamentul a fost 77.66 kgCO2eq. ha-1 şi 450.20 kg ha-1, respectiv. Bazată pe grupări de alune livezi în funcţie de nivelul trei dimensiuni, dimensiunea mare a emisiilor de cel mai înalt şi randamentul compact la spre alt dimensiuni. În plus, raportul de GES a fost 0.17 pentru toate livezile. Indicatorii economici inclusiv valoarea producției brute, beneficiu la costul raportului, productivitatea şi întoarcerea nete s-au calculat ca 1575.70 $ ha-1, 1.64, 0.47 kg $ $-1 şi 615.34 ha-1, respectiv. În această cercetare, algoritmul de învăţare Levenberg-Marquardt a fost aplicat pentru determinarea ANN model. În ceea ce priveşte rezultatul, ANN model cu 7-4-4-5 structură a fost determinată ca mai bune topologia care R2 mai înalt şi cel mai mic RMSE a arătat modelul robustă pentru Predicţia. În ultima secţiune sensibilitate s-a făcut analiza și rezultatele sale au demonstrat potasiu au sensibilitatea cea mai mare pe total emisiile de GES şi beneficiu pentru costul raportului; azot era cea mai sensibilă de intrare pe valoarea producției brute, productivitatea şi net reveni.

Leave a Reply