An Education Blog

word direction logo

Proučavanje heshmat abad kaolin sa sjedištem u jirandeh (Rudbar, Iran) Četverokut (1: 100000-skala)- (Bosnian (Latin))

Saied Naimi, Fateme ghotb tahriri, Mostafa Baratiyan, Ebrahim Nazemi

Department of Geology, The Science College, Islamic Azad University, North Tehran Branch,Tehran, Iran

Key words: Rudbar, Alborz, Alteration, Fault, Green strength, Firing test, Nacrite.

Sažetak
irantour8-666x500Kaolin polaganja Heshmat Abad jugu Rudbar, nalazi se u zoni Alborz. Depozit služi poput promjena zona s debljine 10 metara koji ima izdanaka zona krivica je kosi smjer Sjeverozapad-jugozapad. Na temelju petrografske studije domaćin rock sadrži vitric Tuff Kristal mineralizacija rhyolitic sastava koji pripada srednjem eocenu. Kaolin je stvoren zbog promjena stakla tuff argillic koji je svjedočio u dva uzastopna naraštaja: prva generacija izradio izmjene feldspatski kristala u domaćin rock i druga generacija unosi šavova na stijenu u obliku snabdijevenost i vene. Na temelju depozita studije, glavne mineralne faze uključuju kvarca, kaolinita i nacrite. Kemijskih ispitivanja pokazalo polaganja Heshmat Abad vrlo slična polaganja Sabzevar i Zonuz. S obzirom na rezultate snaga sirovog pregleda površina uzoraka, Kaolin od ovaj rudnik može poslužiti kao punjenje industrijskog tla u tijelu formulu keramičke pločice.

Leave a Reply