An Education Blog

word direction logo

Proučiti utjecaj određene sposobnosti okretnost na organizacijsku agilnost na osoblje ureda za nacionalne Iranski Južna naftne kompanije (Nisoc)- (Bosnian (Latin))

Ghanbar Amirnejad, Bijan Pishejoo

Department of Management, Shooshtar Branch, Islamic Azad University, Shooshtar, Iran

Key words: Agility capabilities, Organizational agility, Staff offices, National Iranian South oil company, NISOC.

Sažetak

Business woman at work

Danas, mnoge organizacije smatraju organizacijsku agilnost presudno za opstanak i tijeku natjecanja, jer to omogućava bilo koje organizacije da razviju niz različitih mogućnosti kako bi se brzo i stalno odgovaraju promjenama i iskoriste nove mogućnosti. Ova studija uglavnom namjerava ispitati utjecaj određene sposobnosti okretnost na organizacijsku agilnost. Statistička populacija sastoji se od ukupno 455 radnika koji rade na osoblje ureda od na nacionalne Iranski Južna ulje tvrtke (NISOC), među kojima 206 pojedinci su bili odabrani kao uzorak na temelju Morganovi stol kroz jednostavan slučajni uzorak. Za prikupljanje podataka, dva standardni upitnici bili zaposleni. Kako bismo Analizirali podatke, SPSS i LISREL bile zaposlene. Rezultati modeliranja strukturnih jednadžbi Predložen agilnosti sposobnosti (tj. kompetencije, fleksibilnost, brzinu, gotovost i tehnologija) ostaviti značajno pozitivno utječe na organizacijsku agilnost. Konačno u tom smislu, nekoliko su preporuke koje se odnose na rezultate.

Leave a Reply