An Education Blog

word direction logo

Rawatan air sisa loji bitumen emulsi melalui proses penjerapan- (Malay)

Hamed Goodasiaei, Majid Aliabadi

Department of Chemical Engineering, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

Department of Cemical Engineering, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran

Key words: Emulsion bitumen, Sawdust, Activated carbon, Nano TiO2.

ABSTRAK
shovel sawdust shavingsWalaupun tumbuhan bitumen emulsi menghasilkan sisa yang sedikit, mereka telah diketahui sebagai industri hijau. Air sisa daripada loji tersebut telus dalam penampilan dan kerana mempunyai sebatian amine, mempunyai sifat-sifat yang berbuih. Oleh kerana penggunaan asid sulfurik semasa proses, pH air-sisa yang dihasilkan adalah kira-kira 2. Sebagai hasilnya, rawatan air sisa biologi menjadi mustahil. Kimia oksigen (COD) dalam air sisa adalah kira-kira 20000 mg/dinyalakan menunjukkan bahawa beban pencemaran yang adalah sangat tinggi. Dalam kajian ini ada potensi penjerapan proses untuk merawat air sisa yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan bitumen emulsi disiasat. Adsorbents seperti, habuk kayu, karbon teraktif, rambut manusia, TiO2 dan nano-TiO2 telah dikaji. Hasil kajian menunjukkan bahawa proses penjerapan boleh digunakan dengan jayanya dalam merawat air kumbahan jenis ini. Habuk kayu sebagai adsorbent untuk mengurangkan 96% beban pencemaran pada pH = 10.

Leave a Reply