An Education Blog

word direction logo

Revizuirea eficient factorii economico-sociale asupra calităţii vieţii de profesori în funcţie de educaţie din zona 4 în oraşul nija 2012-2013- (Romanian)

Mojgan Kasaee, Ali Hussein Husseinzade, Abd-al Reza Hashemi

Department of Social Sciences, Islamic Azad University, Shoushtar Branch, Shoushtar, Iran

Department of Social Sciences, Chamran University, Ahvaz, Iran

Department of Social Sciences, Islamic Azad University, Shoushtar Branch, Shoushtar, Iran

Key words: Social Factors, Quality of life, Economic factors, Job satisfaction, Ahwaz.

Rezumat
Ahwaz-natureAvând în vedere calitatea vieţii este una dintre cele mai importante concepte în societate şi un fel de stil de viaţă societatea are o legătură directă pentru a ridica standardele de viață ale sărăciei conditii optime nutriţie angajare igienă educaţie, agrement şi cum este. Scopul acestui studiu şi de factorii sociali şi economici afectează calitatea vieţii profesori. Documentelor şi sondajului metodele de cercetare şi utilizând unidimensională şi bidimensională, coeficientul de corelaţie Pearson şi înseamnă diferenţa test de regresie cu variabile multiple au fost testate. Prin datele de analiză de software SPSS software-ul a fost folosit. Rezultatele sugerează ipotezele şapte au fost examinate, patru ipoteze sunt acceptate şi trei ¬ nedovedite ipoteza. Relaţia dintre calitatea vieţii de profesori (variabila dependentă) cu venituri, statut social, starea civilă, au existat corelaţii semnificative. Cu toate acestea, vârsta, sexul, ani de învăţământ sunt corelate cu calitatea vieţii. Trei variabile de social capital, veniturile şi starea civilă, calitatea vieţii, profesorii au cea mai mare influenţă pe variabila dependentă.

Leave a Reply