An Education Blog

word direction logo

Rolul de râme împotriva contaminării metalice: o revizuire- (Romanian)

Zeba Usmani, Vipin Kumar

Department of Environmental Science and Engineering, Centre of Mining Environment, Indian School of Mines, Dhanbad, Jharkhand, India

Key words: Bioaccumulation, earthworm, kinetics, mechanism, metal uptake.

Rezumat
firstsouthamContaminarea de metale grele, care apar din cauza activităţilor atât naturale cât şi antropice, este un subiect de preocupare majoră în întreaga lume. Creştere a conţinutului de metale grele poate avea un impact negativ asupra funcţionarea ecosistemului solului prin împiedică activităţile de sol faunei. Râme joacă un rol important în monitorizarea poluării metalice şi sunt recunoscute în ecosistemele terestre. Ei au un inerente potenţial de bioacumulare a metalelor în tesuturile lor chloragogenous şi poate fi folosit ca un indicator ecologic contaminării solului. Prezentei reexaminări este axat pe: biologie şi ecologie de râme, rolul lor ca ecosistem ingineri şi mecanismul implicat în absorbţia, acumularea şi excreţia de metale de diferite specii de râme soiuri de sol. O scurtă discuţie despre cinetica de acumulare metalic a fost pus, de asemenea, importanţa. Revizuirea reuneşte aceste studii pentru a evidenţia capacitatea de râme a afecta metalice mobilitate şi disponibilitatea acestuia în diverse site-uri contaminate şi elaborează potenţialul de specii diferite de râme la remedierea Substraturi metalice dominante.

Leave a Reply