An Education Blog

word direction logo

Satu kajian perbandingan kualiti bijirin gandum yang disimpan di dalam straw-tanah liat, blok konkrit dan Tong ferrocement- (Malay)

Shakeel Hussain Chattha, Che Man Hasfalina, Muhammad Razif Mahadi, Benish Nawaz Mirani and Teang Shui Lee

Department of Farm Structures, Sindh Agriculture University, Tandojam, Pakistan

Department of Biological & Agricultural Engineering, Universiti Putra Malaysia, Selangor, Malaysia

Institute of Food Sciences & Technology, Sindh Agriculture University Tandojam, Pakistan

Key words: Storage bins, wheat quality, storage period, moisture.

ABSTRAK
drop_dew_plant_moisture_17750_1920x1080Jumlah besar bijirin akan berkurangan semasa penyimpanan kerana beberapa kecacatan struktur menyimpan. Memandangkan masalah ini berkaitan dengan kerugian gandum semasa penyimpanan, semasa kajian ini dilakukan. Insiden kulat meningkat sepanjang tempoh penyimpanan. Trend menurun yang dicatatkan pada berat badan bijirin 1000, kapasiti percambahan, kandungan lemak dan kandungan protein sepanjang tempoh simpanan. Kelembapan bijirin tertinggi insiden kandungan dan kulat dijumpai dalam Tong ferrocement diikuti oleh konkrit blok bin dan bin kemudian jerami tanah liat. Kadar tertinggi iaitu penurunan berat badan bijirin 1000, kapasiti percambahan, kandungan lemak dan kandungan protein gandum telah dikesan daripada bijirin yang disimpan dalam Tong ferrocement diikuti oleh konkrit blok bin dan bin kemudian jerami tanah liat. Walau bagaimanapun, kandungan lembapan bijirin pada loading (11 dan 15%) menunjukkan sangat sedikit atau tiada kesan ke atas ciri-ciri kualiti bijirin gandum. Tong simpanan telah terbukti penyelesaian yang berjanji untuk mengurangkan kerugian-kerugian menyimpan dan memelihara kualiti bijirin gandum. Keputusan seterusnya mendedahkan bin straw-tanah liat itu amat sesuai untuk mengekalkan nilai-nilai yang lebih baik untuk bilangan maksimum semua parameter kualiti yang dikaji semasa kajian ini diikuti oleh blok konkrit bin dan ferrocement bin.

Leave a Reply