An Education Blog

word direction logo

Seedborne mycoflora ve Mısır tohumların çimlenmesi üzerindeki etkileri insidansı- (Turkish)

Md. Moshiur Rahman Akonda, Monira Yasmin, Ismail Hossain

Dept. of plant Pathology, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh

Dept. of Agricultural Chemistry, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh

Key words: Maize, Seedborne, Mycoflora, Germination.

Soyut
maize-stigmaBir laboratuvar deneyi dört Mısır büyüyen bölgeleri dan yani Bogra, Gaibandha, Rangpur ve Mymensingh kurutma kağıdı yöntemi takip Bangladeş toplanan Mısır tohum örnekleri ile yapılmıştır. Dokuz tür mantar Yani Aspergillus flavus, A. niger, Alternaria alternata, Bipolaris maydis, Curvularia lunata, Fusarium oxysporum, F. moniliforme, Penicillium oxalicum ve Rhizopus stolonifer tespit edilmiştir. Türler arasında Aspergillus flavus insidansı daha yüksek (%27.42) olarak A. niger (%23.47), Fusarium oxysporum (%20.55), Penicillium oxalicum (%18.37), Rhizopus stolonifer (%17.83), F. moniliforme (%17.39), Curvularia lunata (%7.87), Bipolaris maydis (%3,50) ve Alternaria alternata (%2,74) izledi. Patojenler Derneği mısır tohumu ile tohum kalitesi bozulma gözlenen ve çimlenme oranı (maksimum %78.74 ve minimum %67.97) indirdi.

Leave a Reply