An Education Blog

word direction logo

Selenoportax vexillarius dari Dhok Pathan, Daerah Chakwal, Punjab, Pakistan- (Malay)

Khizar Samiullah Riffat Yasin, Farhat Jabeen, Sajid Yaqub, Khurram Feroz, Saleem Akhter, Omer Draz, Sana Yosouf, Muhammad Akhtar

Department of Zoology, GC University, Faisalabad, Pakistan

Zoology department, Quaid-e-Azam campus, Punjab University, Lahore, Punjab, Pakistan

Key words: Selenoportax, Boselaphines, Dhok Pathan, Siwaliks, Pakistan.

ABSTRAK
Cgq9A6wWMAMiufqBahan fosil kepunyaan genus Selenoportax telah diterangkan dan dibincangkan yang dikumpulkan dari Dhok Pathan, Daerah Chakwal, Wilayah Punjab, Pakistan. Bahan yang dikaji merangkumi kiri ramus mandibular rendah mempunyai p4-m3. Genus Selenoportax pada asasnya terdiri daripada dua spesis; Selenoportax vexillarius dan Selenoportax lydekkeri. Selenoportax ialah genus Boselaphines yang telah pupus. Boselaphines telah dilaporkan dari Miocene tengah dan dengan banyaknya dari Miocene lewat daripada Siwaliks ini. Selenoportax adalah seorang yang sederhana ke besar bersaiz boselaphine. Pemeriksaan menyeluruh dan pengukuran mendedahkan bahawa spesimen yang dikaji adalah kepunyaan spesies Selenoportax vexillarius. Fosil-fosil yang telah juga dilaporkan dari Miocene Utara dan Asia tengah.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-5-may-2015-jbes/

Leave a Reply