An Education Blog

word direction logo

Separarea si concentrarea pre Cd(II) din probele de apă cu răşină impregnate cu liganzi mixte; 1,4-diaminoantraquinone şi 1,4-dihydroxyantraquinone- (Romanian)

Marzieh Hosseini, Fatemeh Abedi

Young Researchers Club, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran

Key words: Amberlite resin XAD-16, impregnation, 1, 4-diaminoantraquinone, 1,4-dihydroxy antraquinone, flame atomic absorption spectrometer, separation.

Rezumat
2676571Un nou studiu pentru separarea şi pre concentrației de Cd(II) în probele de apă a fost făcut folosind adsorbant fază solidă care conţine răşină amberlit XAD-16, impregnate cu liganzi mixte; 1,4-diamino antraquinone şi 1,4-dihidroxi antraquinone cu raport 1:1. Faza solidă a fost ambalat în coloană mini (10cm lungime si 5mm diametru) şi probă de apă conținând Cd(II) a fost trecut prin coloană. Apoi, adsorbit ionii au fost eluat folosind HCl (2M) ca eluent şi determinare ulterioară a fost făcut cu flacără spectrometrul de absorbţie atomică (ana). Pentru acces la cea mai mare de recuperare, diverşilor parametri, cum ar fi pH-ul, puterea ionice, tip de eluent, proba debitul şi eluent debitul au fost optimizate. În acest maner, recuperare obținut a fost cantitative (95%) şi LOD (3Sb/m), RSD s-au obţinut 1.2 × 10-9 M, 3,2% respectiv.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-4-april-2015-jbes/

Leave a Reply