An Education Blog

word direction logo

Serum ve tohum Pelet ve püre ile besleme yumurtlayanlar bağırsak histopatoloji bazı biyokimyasal parametrelerinin değerlendirilmesi- (Turkish)

Amin Maghsoodi, Reza Esmaieli Torkanpouri

Department of Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

Key words: Pellet feed, mash feed, intestine histopathology, alkaline phosphatase, total serum protein.

Soyut
kentucky-mare-cubes-staminoats-super-staminoats-edge-14-edge-16Üretim parametreleri broiler tavuk sektöründe en önemli amaçları geliştirmektedir. Daha iyi performans elde etmek için en önemli stratejileri geliştirilmesi formülasyonları ve beslenme (Pelet, Mash) fiziksel formu. Bu çalışmada ile beslenen edildi 10 broiler çiftlikleri cips ve mash besleme seçili. Aşılama programları, durumu ve kalitesi gün eski tavuk o çiftlikler benzerdi. Broiler beslenme ihtiyaçlarına göre tavuk çeşitli formüle yaş yem adlı hazırlanmıştır ve sonra 5 çiftlikleri mash ve başka bir 5 çiftlikleri Pelet yem kullanılmıştır. Kayıp otopsi ve histopatoloji slaytlar hakkında bulunan çiftlikte bağırsak alınmıştır. Alkalen fosfataz izlenen ve yetiştirme dönemi sonunda, her çiftlik ve toplam protein 15 tavuk gelen kan örnekleri da alınmıştır. Serum alkalin fosfataz düzeyleri Pelet grubunda mash grubu ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde artar sonuçlar gösterdi (p < 0,05), ama toplam serum protein grupları arasında farklı değildi. Histopatolojik değerlendirme içinde hiperemi, kanama ve ödem değil görüldü mash grup ama grup ödem ve heterophil birikimi ile birlikte nekroz beslenen Pelet ve koagülatif nekroz görülmüş ve ayrıca çökme Lümen içine mukus tabakasının oldu ortaya çıktı.

Source/In English: http://www.innspub.net/wp-content/uploads/2015/01/IJB-V6No2-p242-249.pdf

Leave a Reply